Verkkokeskustelu

#Uusi juttutyyppi #Lukijan tekemä #Vain verkossa

Verkkokeskusteluissa kuuluu lukijoiden ääni.

  • Lehdissä on paljon erilaista lukijoiden tuottamaa sisältöä.
  • Lukijoiden tuottamalla sisällöllä on monenlaisia merkityksiä.
  • Ne sitouttavat lukijoita lehteen, lisäävät vuorovaikutusta ja mahdollistavat julkisen keskustelun lehden tarjoamalla areenalla.

Monien sanomalehtien verkkosivuilla on juttujen lopussa kommentointimahdollisuus. Toimituksilla on kommentoinnin suhteen erilaisia käytäntöjä.  Joissain tilanteissa kommentointi on sallittu vain nimellä, toisissa kommentointi on mahdollista myös nimimerkillä ja joskus se on suljettu kokonaan. 

Joissakin toimituksissa kommentointi on auki vain tietyissä jutuissa tiettyyn aikaan, ja jutun tehnyt toimittaja osallistuu itse keskusteluun. Tällainen malli on usein keskustelun kannalta kaikkein hedelmällisin, mutta siihen on toimituksissa valitettavan harvoin aikaa.

Verkkokeskustelua moderoidaan

Kommentointiin liittyy oleellisesti moderointi. Se tarkoittaa keskustelun valvomista ja asiattomien kommenttien poistamista. Moderointia voidaan tehdä joko niin, että kaikki kommentit luetaan ennen niiden julkaisua (ennakkomoderointi) tai niin, että kaikki kommentit julkaistaan, mutta asiattomat kommentit poistetaan esimerkiksi ilmiantojen perusteella (jälkimoderointi). Moderoinnissa voidaan käyttää apuna tekoälyä, joka tunnistaa tekstin seasta asiattomia ilmauksia. Yleisö voi kommentoida juttuja myös sosiaalisessa mediassa. Tällöinkin mediatalot yleensä seuraavat ja moderoivat keskustelua.

Journalistin ohjeiden mukaisesti yleisön kommentit sanomalehden verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa eivät ole toimituksellista aineistoa. Ohjeissa kuitenkin todetaan, että toimitusten tulee seurata verkkosivujaan ja pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen.

Esimerkit

Verkkokeskustelu, esimerkki:
YLEn Verkkokeskustelu, johon toimittaja osallistuu

Tehtävät

Pohdi

Mikä merkitys sanomalehtien sivuilla olevilla verkkokeskusteluilla on? Miksi niin monet mediat haluavat tarjota kommentointimahdollisuuden sivuillaan?

Tutki

  1. Tutustu Turun Sanomien verkkokeskustelun sääntöihin sekä STT:n moderointiperiaatteisiin. Lue lisäksi Sanoman sivulla julkaistu tiedote siitä, miten Helsingin Sanomissa tavoitellaan laadukkaampaa verkkokeskustelua. Pohdi lukemisen jälkeen: Millaiset asiat sinun mielestäsi ovat tyypillisiä verkkokeskustelulle? Miten keskustelusta olisi mahdollista tehdä rakentavampaa?
  2. Tutki oman alueesi paikallismedian sosiaalista mediaa ja siellä käytävää keskustelua. Millaista keskustelu on? Millaisia argumentteja keskustelijat käyttävät?

Tee itse

  1. Valitse jokin sinua kiinnostava uutinen ja osallistu sen yhteydessä käytävään verkkokeskusteluun. Voit halutessasi käyttää nimimerkkiä. Miltä keskusteluun osallistuminen ja toisten kommentointi tuntui?
  2. Millaisilla säännöillä verkkokeskustelusta saisi toimivaa ja rakentavaa? Laatikaa pareittain omat verkkokeskustelun säännöt.
Vieritä ylös