Mielipidekirjoitus

#Perinteinen juttutyyppi #Kantaa ottava #Lukijan tekemä

Mielipidekirjoituksissa kuuluu lukijoiden kanta ajankohtaisiin asioihin.

  • Lehdissä on paljon erilaista lukijoiden tuottamaa sisältöä.
  • Lukijoiden tuottamalla sisällöllä on monenlaisia merkityksiä.
  • Ne sitouttavat lukijoita lehteen, lisäävät vuorovaikutusta ja mahdollistavat julkisen keskustelun lehden tarjoamalla areenalla.

Lukijoiden mielipidekirjoitukset kuuluvat oleellisena osana lehden sisältöön. Mielipidekirjoitukset mahdollistavat sen, että lehdessä voidaan käsitellä myös sellaisia aiheita ja näkökulmia, joihin lehden omat toimittajat eivät ole syystä tai toisesta tarttuneet.

Vaikka sosiaalisen median myötä jokaisen on teoriassa helppo saada oma äänensä kuuluviin, edelleen mielipidekirjoituksen julkaiseminen sanomalehden yleisönosastolla tuo kirjoitukselle painoarvoa. Mielipidekirjoituksen tekeminen on mahdollisuus vaikuttaa ja saada oma ääni kuuluviin.

Monissa lehdissä on erilliset toimitukset, jotka lukevat lehdelle lähetetyt mielipidekirjoitukset ja päättävät niiden julkaisusta. Mielipidekirjoituksessa on yleensä näkyvillä kirjoittajan nimi, mutta poikkeustapauksissa mielipidekirjoitus voidaan julkaista myös nimimerkillä. Tällöinkin toimituksessa tulee olla tiedossa kirjoittajan henkilöllisyys. Julkaistuista mielipidekirjoituksista ei makseta palkkiota.

Mielipidekirjoitus on mahdollisuus vaikuttaa ja saada oma ääni kuuluviin.

Journalistin ohjeet koskevat myös mielipidekirjoituksia

Lehden journalistinen vastuu ja journalistin ohjeet koskevat myös mielipidekirjoituksia. Mielipidekirjoituksessa esitettyjen väitteiden tulee siis pitää paikkansa. Jos näin ei ole, tulee mielipidekirjoituksesta tehdä oikaisu. Periaatteessa toimituksissa pitäisi aina tarkastaa kaikki lukijoiden lähettämä materiaali yksityiskohtaisesti ennen julkaisua, mutta tähän ei läheskään aina ole resursseja.

Mielipidekirjoitusten pituus vaihtelee, mutta tyypillinen yleisohje on, että mitä lyhyempi ja napakampi mielipidekirjoitus, sitä parempi. Lyhyimmillään mielipidekirjoitukset ovat tekstiviestipalstoilla, joita edelleen on joissakin sanomalehdissä. Tekstiviestissä lukijan mielipide on usein tiivistetty yhteen virkkeeseen.

Mielipidekirjoituksissa ei yleensä ole minkäänlaista kuvitusta. Mielipidekirjoitusten yhteydessä ei ole tapana julkaista kirjoittajien kuvia.

Mielipidekirjoituksessa kannattaa kirjoittaa napakasti.

Esimerkit

Mielipidekirjoitus, esimerkki 1
KOUVOLAN SANOMAT: Lukijalta: Koulustamme pitäisi poistaa ulkovälitunnit – "Talvisäässä nuoret joutuvat värjöttelemään kylmissään koulun pihalla"
Mielipidekirjoitus, esimerkki 2
KOUVOLAN SANOMAT: Lukijalta: Ajolupa jo 16-vuotiaille

Tehtävät

Pohdi

  1. Miksi lehdissä julkaistaan mielipidekirjoituksia? Mikä yhteiskunnallinen merkitys niillä on?
  2. Miten mielipidekirjoitus ja kolumni eroavat toisistaan?

Tee itse

Kirjoita mielipidekirjoitus jostakin ajankohtaisesta aiheesta ja lähetä se johonkin uutismediaan.

Vieritä ylös