Reportaasi

#Perinteinen juttutyyppi #Toimittajan ääni kuuluu #Lukujuttu

Reportaasissa kerrotaan paikan päältä, millaista täällä on.

Reportaasi tulee sanasta report, raportoida, kertoa. Reportaasille onkin ominaista vahva läsnäolon tuntu: reportaasissa ollaan jossain paikassa ja kerrotaan, millaista siellä on. Reportaaseja voidaan tehdä paikoista, joihin lukijoilla itsellään ei ole pääsyä, kuten esimerkiksi sota-alueilta, tai sitten ihan tavallisista paikoista, kuten vaikkapa koulusta tai kiinnostavasta asuinalueesta.

Reportaasissa kuvailu on tärkeässä roolissa, ja toimittaja voi käyttää reportaasia kirjoittaessaan hyvinkin luovaa ja kaunokirjallista kieltä. Joskus reportaasi keskittyy vain ja ainoastaan kertomaan jostain tietystä paikasta ja tapahtumasta sekä toimittajan havainnoista siellä, mutta usein reportaasiin yhdistyy myös muiden juttutyyppien piirteitä.

Reportaasin piirteitä on monissa eri jutuissa

Reportaasista tuttuja tehokeinoja, kuten kuvailua, käytetään monissa jutuissa, jotka eivät varsinaisesti ole reportaaseja. Uutisteksti voi esimerkiksi alkaa niin, että kuvaillaan tilannetta, jossa toimittaja ei ole ollut läsnä. Tällöinkin kuvauksen pitää perustua luotettaviin lähteisiin, jotka kerrotaan myös lukijalle.

  • Uutinen + reportaasi. Reportaasia käytetään usein erilaisissa uutistilanteissa, kuten esimerkiksi mielenosoituksissa, konflikteissa ja onnettomuuksissa.
  • Artikkeli + reportaasi. Laajassa artikkelissa voi olla mukana reportaasin elementtejä. Esimerkiksi artikkelissa, jossa käsitellään koululaisten hyvinvointia ja jaksamista, voidaan haastatella asiantuntijoita ja perehtyä tilastoihin, mutta sen lisäksi jutussa voi  olla reportaasimaisesti havaintoja koulun arjesta.
  • Henkilöjuttu + reportaasi. Henkilöjutuissa hyödynnetään usein reportaasin piirteitä. Henkilöjutussa voidaan mennä esimerkiksi haastateltavan kanssa johonkin hänelle tärkeään paikkaan ja kuvata sitä.

Kuvat luovat läsnäolon tuntua

Visuaalisuus – erityisesti valokuvat ja videot – ovat reportaaseissa keskeisessä roolissa. Valokuvat tuovat omalta osaltaan läsnäolon tuntua ja kertovat, millaista paikalla on.

Verkko mahdollistaa reportaasien visuaalisen toteuttamisen monilla eri tavoilla, ja viime aikoina erityisesti videot ja ilmakuvat ovat yleistyneet reportaaseissa. Joskus reportaasi perustuu pelkkiin valokuviin ja teksti on vähäisessä roolissa. Tällöin puhutaan kuvareportaasista.

Esimerkit

Reportaasi, esimerkki 1:
VIHREÄ LANKA: Vegaani maitotilalla
Reportaasi, esimerkki 2:
MAASEUDUN TULEVAISUUS: Silmästä silmään

Tehtävät

Pohdi

Millaisiin aiheisiin reportaasi sopii mielestäsi hyvin? Onko joitain aiheita, joihin reportaasi ei mielestäsi sovi? Miksi ei?

Tutki

Lue Maaseudun Tulevaisuuden ja Vihreän Langan esimerkkireportaasit vegaanista maitotilalla. Mitä reportaasin piirteitä jutuissa on? Minkä muiden juttutyyppien piirteitä niissä on?

Tee itse

Lue uutinen merikotkan ampumisesta Iltalehdestä. Millaisen reportaasin tekisit samasta aiheesta? Millaista taustatietoa tarvitsisit reportaasiasi varten? Miten valmistautuisit reportaasin tekemiseen?

Vieritä ylös