Asiahaastattelu

#Perinteinen juttutyyppi #Neutraali #Ihminen keskiössä #Lukujuttu

Asiahaastattelussa haastateltava kertoo näkemyksensä johonkin ajankohtaiseen aiheeseen.

Asiahaastattelussa joku ajankohtainen henkilö kertoo näkemyksensä jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Kun henkilöjutussa tai -haastattelussa on keskiössä haastateltavan henkilön tarina, asiahaastattelussa keskiössä on jokin asia.

Asiahaastattelusta on kyse, jos vaikkapa haastatellaan ministeriä, joka kertoo näkemyksensä päivänpolttavaan aiheiseen. Jutussa ei kerrota, millainen persoona haastateltava ministeri on. Jos Helsingin pormestari kertoo näkemyksiään siitä, miten Helsinki parhaiten selviytyy koronakriisistä, on kyseessä asiahaastattelu. Jos taas jutun aiheena on ylipäänsä Helsingin pormestari, on kyse henkilöhaastattelusta.

Kun henkilöjutussa tai -haastattelussa on keskiössä haastateltavan henkilön tarina, asiahaastattelussa keskiössä on jokin asia.

Haastattelun kuvituksena on yleensä kuva haastatellusta henkilöstä. Siinä ei ole tapana käyttää arkistokuvia, vaan kuvaaja käy yleensä ottamassa haastateltavasta tuoreen valokuvan. 

Lue lisää: Haastattelu on myös tiedonhankintamuoto

Älä sekoita haastattelua juttutyyppinä haastatteluun tiedonhankintamuotona. Haastattelua tiedonhankintamuotona käytetään valtaosassa jutuista – olipa niiden juttutyyppi mikä tahansa. Esimerkiksi uutisessa on usein sitaatteja haastateltavilta. Lisäksi toimittajat tekevät taustahaastatteluja, joita käytetään esimerkiksi uutisen taustatietoina ilman, että haastateltavan kommentit suoraan näkyvät jutussa.  

Esimerkit

Lue oheinen esimerkkijuttu. Mitä toisaalta henkilöhaastattelun ja toisaalta asiahaastattelun piirteitä siitä löydät?
Haastattelu, esimerkki
UUSI ROVANIEMI: Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt il­mas­to­tut­ki­ja John Moore: näin maail­man ran­nik­ko­kau­pun­git voi­si­vat saada jopa satoja vuosia li­sä­ai­kaa

Tehtävät

Pohdi

  1. Tutki eri lehtien verkkosivuja ja etsi sieltä haastatteluita, jotka ovat nimenomaan asiahaastatteluita.
  2. Mistä aiheesta sinä voisit antaa asiahaastattelun?

Tutki

Mitä eroa on henkilöjutulla tai -haastattelulla ja asiahaastattelulla? Lue esimerkit Sanna Marinista tehdyistä henkilö- ja asiahaastatteluista.

Tee itse

Suunnitelkaa pareittain tai pienissä ryhmissä asiahaastattelut rehtorista. Mistä aiheesta haluaisitte haastatella rehtoria? Aihe voi liittyä esimerkiksi johonkin opiskeluihin liittyvään teemaan. Toteuttakaa haastattelu ja kirjoittakaa sen pohjalta juttu.

Lue myös

Henkilöjuttu

Vieritä ylös